>

Exams

Hamburg (Germany)

Hamburg School of Shipping & Transportation HST e.V.

Bei der Hauptfeuerwache 1

D - 20099 Hamburg

Germany

Hamburg

 

Emergency Contact: Jan Hensel

Emergency Telephone: +49 40 42 8593430